Warszawa – Marzec 2016.

Kolejna zrealizowana usługa georadarowa.
Badanie georadarowe. Lokalizacja infrastruktury.