Usługi inwentaryzacji architektonicznej

(metodą skanowania laserowego)

Zastosowanie
skanerów 3D

 1. Skanowanie laserowe
 2. Skaning 3D
 3. Mapowanie budynków do modelu 3D (w środku i na zewnątrz)
 4. Inwentaryzacja powykonawcza
 5. Inwentaryzacja architektoniczna
 6. Inwentaryzacja 3D i 2D budynków
 7. Inwentaryzacja zabytków
 8. Dokumentacja 2D CAD
 9. Pomiary powierzchni, objętości
 10. Chmura punktów
 11. Wirtualna wycieczka
 12. Ortoobrazy

Skaning laserowy 3D

Skaning laserowy 3D– technologia pozyskiwania informacji o kształcie obiektów, opiera się na laserowym pomiarze odległości obiektu od skanera oraz kąta padania wiązki świetlnej, w ten sposób wyznaczana są współrzędne przestrzenne punktów reprezentujących skanowany obiekt. Powstała w ten sposób chmura punktów może być wykorzystana do stworzenia modelu 3D obiektu, który ma zastosowanie np. Dokumentacjach architektonicznych budynków, dokumentacji wypadków drogowych, monitorowanie osuwisk lub pozyskiwanie danych do numerycznych modeli terenu. Skanowanie staje się konkurencyjną metoda dla fotogrametrycznych pomiarów naziemnych, których proces opracowania jest kosztowny i długotrwały.

Skaner pozyskuje informacje o otaczającym świecie z dokładnością kilku mm, dodatkowo wykonuje kolorowe, panoramiczne zdjęcia, które nakłada na szczegółowe chmury punktów dzięki czemu prezentują się w barwach rzeczywistych. Informacje te można wykorzystać w projektach konserwatorskich, inwentaruzacji budynkow na zewnatrz i wewntarz czy renowacji zabytków a także do dokumentowania miejsc wypadków.

Wykorzystując aplikację mobilną możliwy jest wgląd w dane podczas pomiaru i kontrola kompletności pozyskanych danych co wyklucza konieczność powrotu na miejsce skanowania by uzupełnić pomiar. Dodatkowo wykorzystujemy kamerę panoramiczną, która umożliwia prezentację zeskanowanego obiektu w postaci wycieczki wirtualnej.

 

Przykładowe realizacje:

Prochownia Fortu VII (Fort Cybulice)

Kościół św. Mikołaja we Fromborku
Bazylika Archikatedralna WNMP i św. Andrzeja we Fromborku

W wyniku skanowania dostarczamy:

 1. surową chmure punktów w formacie pts, rcp, e57
 2. pełna dokumentacja CAD w postaci rysunkow 2D
 3. ortoobrazy elewacji
 4. modele bryłowe 3D i mesh
 5. wysokiej jakości zdjecia panoramiczne i wirtualny spacer po obiekcie