Usługi georadarowe – Siemiatycze – marzec 2020, próba lokalizacji pochówków.

Badania georadarowe – Siemiatycze – marzec 2020, próba lokalizacji pochówków.