Usługi georadarowe – Poznań – Wrzesień 2016

Pomiary w ramach tworzenia wizualizacji naziemnej oraz podziemnej w formacie 3D – na ulicy Św. Marcin – Poznań.