Usługi georadarowe – Gdańsk – lipiec 2019 -, rozpoznanie urządzeń technicznych pod płytą nabrzeża.

Badania georadarowe – Wapienica – październik 2019, badania kontrolne na zaporze wodnej.