Usługi georadarowe – AMBASADA WŁOCH – WARSZAWA SIERPIEŃ 2016

Badanie, przed pracami ziemnymi – lokalizacja infrastruktury.