Lipiec 2015 Warszawa – lokalizowanie infrastruktury miejskiej

Kolejna zrealizowana usługa georadarowa