Grudzień 2015 – Nadleśnictwo Zwoleń

Kolejna zrealizowana usługa georadarowa.
Weryfikacja danych grubości poszczególnych warstw (nawierzchni i podbudowy) drogi tłuczniowej, ze wskazaniem ewentualnych odstępstw od parametrów projektowych