Czerwiec 2015 Ptkanów – badania archeologiczne Usługa georadarowa

Kolejna zrealizowana usługa z wykorzystaniem georadaru.