Wrzesień 2015 – badanie wycieku, wilgotności betonu

Kolejna zrealizowana usługa georadarowa