Usługi georadarowe – Warszawa – sierpień 2019, inwentaryzacja kolumn betonowych pod fundamentem budynku mieszkaniowego.

Badania georadarowe – Warszawa – sierpień 2019, inwentaryzacja kolumn betonowych pod fundamentem budynku mieszkaniowego.