Usługi georadarowe – Warszawa – sierpień 2018, mapowanie kolizji (infrastruktury) przed pracami ziemnymi.

Badania georadarowe – Warszawa – sierpień 2018, mapowanie kolizji (infrastruktury) przed pracami ziemnymi.