Usługi georadarowe – Warszawa – maj 2019, lokalizacja potencjalnych kolizji przed pracami ziemnymi.

Badania georadarowe – Warszawa – maj 2019, lokalizacja potencjalnych kolizji przed pracami ziemnymi.