Usługi georadarowe – Warszawa – lipiec 2019, inwentaryzacja infrastruktury przed pracami ziemnymi.

Badania georadarowe – Warszawa – lipiec 2019, inwentaryzacja infrastruktury przed pracami ziemnymi.