Usługi georadarowe – Urszulin – listopad 2019, poszukiwania mogił żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

Badania georadarowe – Urszulin – listopad 2019, poszukiwania mogił żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.