Usługi georadarowe – Sanok – Październik 2016

Badania geofizyczne pod głębokie przewierty – lokalizacja kolizji. Georadar 70 MHz + tomografia elektrooporowa.