Usługi georadarowe – Przezmark – maj 2019, lokalizacja zabytków architektury.

Badania georadarowe – Przezmark – maj 2019, lokalizacja zabytków architektury.