Usługi georadarowe – Poznań Zamek Cesarski – kwiecień 2019, lokalizacja potencjalnych zabytków architektury.

Badania georadarowe – Poznań Zamek Cesarski – kwiecień 2019, lokalizacja potencjalnych zabytków architektury.