Usługi georadarowe – Parzniew. Lokalizacja obiektów archeologicznych. Wrzesień 2017

Badania georadarowe pozwalające na bezinwazyjną lokalizację obiektów zabytkowych.