Usługi georadarowe – Olsztyn – luty 2020, inwentaryzacja kanałów technicznych pod posadzką hali.

Badania georadarowe – Olsztyn – luty 2020, inwentaryzacja kanałów technicznych pod posadzką hali.