Usługi georadarowe – Marzec 2018 – Bydgoszcz, Gazownia inwentaryzacja zbiorników smołowych…

Badanie georadarowe – inwentaryzacja zbiorników smołowych