Usługi georadarowe – Mała Wieś – Wrzesień 2016

Badanie budynku mauzoleum Aleksandra Walickiego przy Pałacu Walickich w Małej Wsi pod Grójcem. Przed przystąpieniem do remontu.