Usługi georadarowe – „Kwiecień 2018” – Lokalizacja i mapowanie nasypów niekontrolowanych, badania poprzedzające prace budowlane. Budowa hali magazynowej.

Badania georadarowe – Lokalizacja i mapowanie nasypów niekontrolowanych, badania poprzedzające prace budowlane. Budowa hali magazynowej.