Usługi georadarowe – Kwiecień 2018 – Geofizyka – Archeologiczna. Kraków – Kościół Franciszkanów, lokalizacja krypt i miejsc pochówków.

Badania georadarowe – Kwiecień 2018 – Geofizyka – Archeologiczna. Kraków – Kościół Franciszkanów, lokalizacja krypt i miejsc pochówków.