Usługi georadarowe – Kraków – wrzesień 2018, rozpoznanie bezinwazyjne „Drogi austriackiej” na Wawelu

Badania georadarowe – Kraków – wrzesień 2018, rozpoznanie bezinwazyjne „Drogi austriackiej” na Wawelu