Usługi georadarowe – Kraków – Listopad 2016

Badanie struktury wałów przeciwpowodziowych. Antena 300 MHz profilowania refleksyjne oraz 70 MHz profilowanie prędkościowe (WARR) + prześwietlanie. Badania wykonane we współpracy z Politechniką Krakowską.