Usługi georadarowe – Kowalowa – Czerwiec 2016

Poszukiwania sztolni. Stowarzyszenie Historyczne ODYN wraz z Grupą Sztolniową KLIN. – Antena 125 MHz

Stowarzyszenia ODYN i KLIN prezentacja Zobacz Film