Usługi georadarowe – Katowice – kwiecień 2019, badania kontrolne podtorza tramwajowego.

Badania georadarowe – Katowice – kwiecień 2019, badania kontrolne podtorza tramwajowego.