Usługi georadarowe – Jawor – luty 2019, lokalizacja kolizji przed wierceniami rdzeniowymi

Badania georadarowe – Jawor – luty 2019, lokalizacja kolizji przed wierceniami rdzeniowymi