Usługi georadarowe – „Grudzień 2017” – Braniewo, badania kontrolne przed wierceniami…., nadzór saperski.

Badania georadarowe – „Grudzień 2017” – Braniewo, badania kontrolne przed wierceniami…., nadzór saperski.