Usługi georadarowe – Grudzień 2016. Pomiary kontrolne, na basenie przemysłowym

Antena 125 MHz + 70 MHz.