Usługi georadarowe – Grodzisk Maz. – kwiecień 2019, weryfikacja grubości warstw płyty fundamentowej.

Badania georadarowe – Grodzisk Maz. – kwiecień 2019, weryfikacja grubości warstw płyty fundamentowej.