Usługi georadarowe – „Geofizyka inżynieryjna” – Czerwiec 2018 – pomiary na wałach przeciw powodziowych (rzeka Wisła) na zlecenie Politechniki Krakowskiej, antena 70 MHz

Badania georadarowe – „Geofizyka inżynieryjna” – Czerwiec 2018 – pomiary na wałach przeciw powodziowych (rzeka Wisła) na zlecenie Politechniki Krakowskiej, antena 70 MHz