Usługi georadarowe — Gdańsk, sierpień 2020

Usługi georadarowe — Gdańsk, sierpień 2020.

Rozpoznanie podbudowy nabrzeża portowego.