Usługi georadarowe – Konin – marzec 2020, inwentaryzacja infrastruktury 88 000 m/kw.

Badania georadarowe – Konin – marzec 2020, inwentaryzacja infrastruktury 88 000 m/kw.