Usługi georadarowe – Gdańsk – lipiec 2019, inwentaryzacja naciągów ścianki szczelnej w porcie przed odwiertami.

Badania georadarowe – Gdańsk – lipiec 2019, inwentaryzacja naciągów ścianki szczelnej w porcie przed odwiertami.