Usługi georadarowe – Dąbrowa Górnicza – Sierpień 2016

Badanie gruntu do głębokości powyżej 30 metrów, pod przewierty, lokalizacja pustek oraz innych zagrożeń.