Usługi georadarowe – Braniewo – czerwiec 2019, lokalizacja potencjalnych krypt

Badania georadarowe – Braniewo – czerwiec 2019, lokalizacja potencjalnych krypt