Usługi georadarowe – Bazylika Św. Trójcy w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 12

Geofizyka – Archeologiczna / Badania poprzedzające prace archeologiczne.