Usługi georadarowe – Bazylika Św. Trójcy w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 12

Geofizyka Archeologiczna / Badania poprzedzające prace archeologiczne