Usługi georadarowe – Barciany – kwiecień 2019, inwentaryzacja krypt i miejsc pochówków.

Badania georadarowe – Barciany – kwiecień 2019, inwentaryzacja krypt i miejsc pochówków.