Usługi georadarowe – Elektrownia Kozienice – Maj 2016.

Usługi/badanie georadarowe.
Lokalizacja infrastruktury, teren przy elektrofiltrach nr 9 i nr 10