Usługi inżynieryjne

 • badania georadarowe
 • lokalizacja i mapowanie infrastruktury (kable, rury, dreny itp.)
 • badanie zbrojenia na obiektach budowlanych
 • rozpoznanie struktury badanego ośrodka
 • lokalizacja pustek i kawern
 • badanie struktury osadów dennych, badania na obiektach wodnych
 • lokalizacja surowca

Usługi archeologiczne

 • geofizyka archeologiczna
 • nadzory archeologiczne, wykopaliska
 • badania terenowe
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • konserwacja zabytków

Archeologia sądowa
i kryminalistyka

 • poszukiwanie zwłok i szczątków ludzkich
 • poszukiwanie ukrytych (zaginionych) obiektów, depozytów na lądzie oraz w wodzie
 • kompleksowe prace weryfikacyjne prowadzone w ramach badań

Usługi saperskie

 • nadzory saperskie
 • oczyszczanie terenu z materiałów wybuchowych
 • rozpoznanie ferromagnetyczne terenu i obiektów wodnych

Gpr24.com.pl to jedyny autoryzowany dystrybutor georadarów VIY3 w Polsce

Firma gpr24.com.pl jako jedyna w Polsce posiada umowę współpracy z producentem urządzeń georadarowych firmą TRANSIENT TECHNOLOGIES LCC, stając się autoryzowanym dystrybutorem na Polskę produktów tej firmy. Świadczymy usługi na terenie całej Polski

Archeologia

Przy pomocy georadaru możemy bezinwazyjnie skanować obiekty zabytkowe, nie ingerując w ich strukturę. Badania mogą obejmować budowle wraz z niezbadanymi i nieodsłonięte fragmentami konstrukcji, w tym piwnice i krypty. Możliwe jest również niedestrukcyjne poszukiwanie osad i cmentarzysk, a także badanie struktur stanowisk o własnej formie krajobrazowej, m.in. grodzisk

Poszukiwanie Bursztynu

Jedną z podstawowych metod prac rekonesansowych przy poszukiwaiu złóż bursztynu, jest badanie geofizyczne polegające na sondowaniu georadarem terenu celem określenia głębokości występowania i rozprzestrzenia utworów bursztynonośnych. Przy sondowaniach związanych z poszukiwaniem złóż bursztynu, posługujemy się zestawem anten o częstotliwości 300 MHz oraz 125 MHz. Wyniki naszych badań są potwierdzone odwiertami.

Inżynieria

Georadaru używamy w poszukiwaniu i mapowaniu infrastruktury komunalnej, przewodów, rur i innych elementów których obecność (lub ich brak) chcemy potwierdzić.

Technika georadarowa jest nieodzowna w inżynierii budowlanej, w badaniu stanu konstrukcji budowlanych, badaniu stanu podbudowy dróg i trakcji kolejowych, konsolidacji nasypów, badaniu stanu tam, tuneli (złaszcza wykrywania spękań i uskoków skalnych), wykrywaniu pustek kopalnianych.

Napisz lub Zadzwoń 606 188 447 - Zapraszamy

* przed przyjazdem należy umówić termin spotkania telefonicznie

GPR24.COM.PL

Polska
Roztoka 1
05-084 Leszno

Kontakt: Jacek Adamiec
Tel:+48 606 188 447
e-mail: info@gpr24.com.pl


Świadczymy usługi na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek - Sobota: 9.00 - 17.00