To tylko niektóre ze zrealizowanych usług/badań georadarowych w latach 2015/2019.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Nowa Ruda - Luty 2019, określenie grubości płyty dennej basenu oraz zbrojenia.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Jawor - Luty 2019, rozpoznanie saperskie przed wierceniami.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Mińsk Mazowiecki - luty 2019, lokalizacja systemów drenarskich (jako kolizji) przed pracami ziemnymi.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Jawor - luty 2019, lokalizacja kolizji przed wierceniami rdzeniowymi.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Nowogród - styczeń 2019, poszukiwania miejsca pochówku z okresu II WŚ.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Kutno - październik 2018, badania konstrukcji obiektu kolejowego przed wymiana torowiska.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Dębki - wrzesień 2018 , lokalizacja i mapowanie infrastruktury.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Elektrownia Kozienice - wrzesień 2018, lokalizacja i mapowanie infrastruktury.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Kraków - wrzesień 2018, rozpoznanie bezinwazyjne "Drogi austriackiej" na Wawelu.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Czorsztyn - wrzesień 2018, badania wałów na zbiorniku czorsztyńskim.

2019
2019
2019

Usługa georadarowa

Warszawa - sierpień 2018, mapowanie kolizji (infrastruktury) przed pracami ziemnymi.

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Lokalizacja krypt w Straszęcinie, w miejscu posadowienia XV wiecznego kościoła – wrzesień 2018

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Kontrola saperska, weryfikacja wyników GPR – Bieszczady wrzesień 2018

-->
2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Pomiary grubości warstw naniesień rzecznych, mułów – Świnoujście lipiec 2018.

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Inwentaryzacja infrastruktury – Kroków.

2018
2018
2018

„Geofizyka inżynieryjna”

Usługa georadarowa. Pomiary na wałach przeciw powodziowych (rzeka Wisła) na zlecenie Politechniki Krakowskiej, antena 70 MHz

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Braniewo, badania kontrolne przed wierceniami…., nadzór saperski.

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Geofizyka archeologiczna, Jarosław lokalizacja mogił z okresu I Wojny Światowej.

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Lokalizacja i mapowanie nasypów niekontrolowanych, badania poprzedzające prace budowlane. Budowa hali magazynowej.

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Prace poszukiwawcze prowadzone wraz ze Stowarzyszeniem Eksploracyjno - Historycznym Galicja oraz w obiektywie kamery Ekipy „Było, nie minęło…”

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Bydgoszcz, Gazownia inwentaryzacja zbiorników smołowych…

2018
2018
2018

Usługa georadarowa.

Zakłady Przetwórstwa Chemicznego inwentaryzacja infrastruktury.

Geofizyka Archeologiczna

Sierpień 2017

Geofizyka Archeologiczna

Sierpień 2017

Geofizyka Archeologiczna

Sierpień 2017

Inwentaryzacja Fortów Twierdzy Modlin – Janówek

Badanie georadarowe

Geofizyka Archeologiczna

2017

Geofizyka Archeologiczna

2017

Geofizyka Archeologiczna

2017

Gdańsk – badania na terenie "Victoriaschule". Inwentaryzacja niedostępnych pomieszczeń.

Badanie georadarowe

Archeologia

Wrzesień 2017

Archeologia

Wrzesień 2017

Archeologia

Wrzesień 2017

Parzniew. Lokalizacja obiektów archeologicznych. Wrzesień 2017.

Badania georadarowe pozwalające na bezinwazyjną lokalizację obiektów zabytkowych.

Archeologia

Wrzesień 2017

Archeologia

Wrzesień 2017

Bazylika Św. Trójcy w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 12

Geofizyka Archeologiczna / Badania poprzedzające prace archeologiczne

Archeologia

2017

Archeologia

2017

Archeologia

2017

Bazylika Św. Trójcy w Krakowie przy ulicy Stolarskiej 12

Geofizyka - Archeologiczna / Badania poprzedzające prace archeologiczne.

Archeologia

Grudzień 2016

Archeologia

Grudzień 2016

Archeologia

Grudzień 2016

Grudzień 2016 - Kraków, Kopiec Wandy.

Geofizyka - archeologiczna

www.rmf24.pl
www.dziennikpolski24.pl

-->
Grudzień 2016
-->
Grudzień 2016
-->
Grudzień 2016

Grudzień 2016. Pomiary kontrolne, na basenie przemysłowym.

Antena 125 MHz + 70 MHz.

-->
Październik 2016
-->
Październik 2016
-->
Październik 2016

Sanok - Październik 2016

Badania geofizyczne pod głębokie przewierty - lokalizacja kolizji. Georadar 70 MHz + tomografia elektrooporowa.

-->
Październik 2016
-->
Październik 2016
-->
Październik 2016

Chrzanów - Październik 2016.

Poszukiwania tunelu przy Pałacu Ossolińskich w Chrzanowie. Anteny 300 MHz + 125 MHz. Badania na zlecenie Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Galicja".

Materiał filmowy

Link do muzeum w Chrznowie

www.eksploracjagalicja.pl

-->
Listopad 2016
-->
Listopad 2016
-->
Listopad 2016

Kraków - Listopad 2016.

"Badanie struktury wałów przeciwpowodziowych. Antena 300 MHz profilowania refleksyjne oraz 70 MHz profilowanie prędkościowe (WARR) + prześwietlanie.
Badania wykonane we współpracy z Politechniką Krakowską."

Listopad 2016
Listopad 2016
Listopad 2016

Warszawa "Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych" - Listopad 2016.

Badania georadarowe - Antena 125 MHz, 300 MHz, 700 MHz. 18 000 metrów pomiarów.
Pomiary wykonane na zlecenie Politechniki Gdańskiej.

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Poznań - Wrzesień 2016

Pomiary w ramach tworzenia wizualizacji naziemnej oraz podziemnej w formacie 3D - na ulicy Św. Marcin - Poznań.

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Mała Wieś - Wrzesień 2016

Badanie budynku mauzoleum Aleksandra Walickiego przy Pałacu Walickich w Małej Wsi pod Grójcem. Przed przystąpieniem do remontu.

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Infrastruktura

Wrzesień 2016

Wrzesień 2016 - Wałcz hale magazynowe Firmy OZEN .

Badania poprzedające postawienie regałów wysokiego składowania.

Infrastruktura

Sierpień 2016

Infrastruktura

Sierpień 2016

Infrastruktura

Sierpień 2016

AMBASADA WŁOCH - WARSZAWA SIERPIEŃ 2016

Badanie, przed pracami ziemnymi - lokalizacja infrastruktury.

Infrastruktura

Sierpień 2016

Infrastruktura

Sierpień 2016

Infrastruktura

Sierpień 2016

Dąbrowa Górnicza - Sierpień 2016.

Badanie gruntu do głębokości powyżej 30 metrów, pod przewierty, lokalizacja pustek oraz innych zagrożeń.

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

List referencyjny

Czerwiec 2016

ENEA - II Etap

Pobierz list referencyjny Pobierz

Archeologia

Czerwiec 2016

Archeologia

Czerwiec 2016

List Referencyjny

Czerwiec 2016

Gniezno

Badanie georadarowe Wzgórze Lecha - Gniezno. Muzeum Początków Państwa Polskiego

Pobierz list referencyjny Pobierz

Archeologia

Czerwiec 2016

Archeologia

Czerwiec 2016

Archeologia

Czerwiec 2016

Kowalowa - Czerwiec 2016

Poszukiwania sztolni. Stowarzyszenie Historyczne ODYN wraz z Grupą Sztolniową KLIN. - Antena 125 MHz

>> Stowarzyszenia ODYN i KLIN prezentacja Zobacz Film

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Światowe Dni Młodzieży - Czerwiec 2016

Pobierz list referencyjny Pobierz

Badania georadarowe. Współpraca z Patrolem Saperskim - De-Mont - Krzysztof Glijer

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Infrastruktura

Czerwiec 2016

Kozerki - Czerwiec 2016.

Badanie georadarowe. Lokalizacja zasypanej studni - antena 300MHz

inżynieria

Maj 2016

inżynieria

Maj 2016

inżynieria

Maj 2016

Elektrownia Kozienice - Maj 2016.

Badanie georadarowe. Lokalizacja infrastruktury, teren przy elektrofiltrach nr 9 i nr 10

inżynieria

Marzec 2016

inżynieria

Marzec 2016

inżynieria

Marzec 2016

Warszawa - Marzec 2016.

Badanie georadarowe. Lokalizacja infrastruktury.

inżynieria

Luty 2016

inżynieria

Luty 2016

inżynieria

Luty 2016

Luty 2016 - Gliwice

Usługa georadarowa. Sezonowe badania szczelności basenu.

infrastruktura

Grudzień 2015

infrastruktura

Grudzień 2015

infrastruktura

Grudzień 2015

Grudzień 2015 - Nadleśnictwo Zwoleń

Usługa georadarowa. Weryfikacja danych grubości poszczególnych warst (nawierzchni i podbudowy) drogi tłuczniowej, ze wskazaniem ewentualnych odstępstw od parametrów projektowych

infrastruktura

Październik 2015

infrastruktura

Październik 2015

infrastruktura

Październik 2015

Październik 2015 - lokalizowanie piwnic z XIX w. Kopalnia Guido Zabrze

Usługa georadarowa...

infrastruktura

12/01/2015

infrastruktura

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015 - badanie wycieku, wilgotności betonu

Usługa georadarowa...

infrastruktura

Lipiec 2015

infrastruktura

Lipiec 2015

infrastruktura

Lipiec 2015

Lipiec 2015 Warszawa - lokalizowanie infrastruktury miejskiej

Usługa georadarowa...

archeologia

Sierpień 2015

archeologia

Sierpień 2015

Sierpień 2015 Zamek Książ - badania archeologiczne

Usługa georadarowa...

archeologia

Czerwiec 2015

archeologia

Czerwiec 2015

Czerwiec 2015 Kraków Kościół Franciszkanów

Usługa georadarowa. Stowarzyszenie Sakwa współpracując z Gpr24.com.pl odnalazło w kościele franciszkanów w Krakowie niezbadane dotąd katakumby. Prawdopodobnie badacze znaleźli kryptę Arcybractwa Dobrej Śmierci - bractwa, które do dzisiaj uczestniczy w liturgiach, a przed wiekami ratowało skazańców od śmierci.

- POWIĄZANY LINK MEDIALNY - TVN24

- POWIĄZANY LINK MEDIALNY - TVP

archeologia

Wrzesień 2015

archeologia

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015 Wawel - Badania archeologiczne

Usługa georadarowa...

archeologia

Czerwiec 2015

archeologia

Czerwiec 2015

Czerwiec 2015 Ptkanów - badania archeologiczne

Usługa georadarowa...